Nội dung bảo trì
Số lượng máy Đơn giá / tháng Số lần bảo trì / tháng
1 tháng 6 tháng 12 tháng
5 - 10 máy 2.500.000 vnđ 2.300.000 vnđ 2.000.000 vnđ 1 lần/tuần hoặc khi phát sinh sự cố đột ngột
Trên 10 máy 3.000.000 vnđ 2.700.000 vnđ 2.300.000 vnđ
Trên 20 máy Giá thương lượng
Xem thêm